Sln-musiikkiopisto.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan slmo.fi/etusivu.

Vaihtoehtoisia musiikillisen ja tanssillisen kasvatuksen muotoja lapsille

Musiikki ja tanssi edistävät tutkitusti lapsen kehitystä laaja-alaisesti motorisesta ja kielellisestä kehittymisestä aina sosiaalisiin, älyllisiin ja matemaattisiin taitoihin saakka. Musiikilliselle kasvatukselle vaihtoehtoja löytyy yhä runsaammin, mutta myös tanssilliseen varhaiskasvatukseen ollaan kiinnittämässä aiempaa enemmän huomiota. Erityisesti musiikkileikit ovat laajalti integroituneet osaksi lapsen kasvamisen arkea.

Musiikillisen kasvatuksen mahdollisuuksia

Lapsen musiikillinen kasvatus alkaa jo kotona, ja onkin yksi kasvatuksen kulmakivistä lapsen opetellessa ilmentämään tunteitaan, viestimään kehon kielellä ja äänenpainoilla, sekä puhumaan. Lapsen kehityksen alkuvaiheessa musiikkikasvatus on tiiviisti lapsen ja vanhemman yhteistä kehitystä, ja lapsen kasvaessa painopiste siirtyy päivähoitoon ja erilaisiin harrastemuotoihin. Musiikkipäiväkodit ovat erikoistuneita varhaiskasvatusmetodeihin, joissa musiikin avulla lapsi oppii erilaisia liikkumisen ja puheilmaisun taitoja.

Musiikki- ja kansalaisopistot tarjoavat jo ihan pienillekin lapsille musiikkileikkikouluja, joissa opetellaan perinteisiä ja uusia lastenlauluja ja -leikkejä pienissä ryhmissä yhdessä vanhemman kanssa. Lapsen kasvaessa ja kiinnostuessa musiikista yhä enemmän lapselle on tarjolla laulu- ja soitinvalmennusta niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Seurakuntien toiminnassa musiikillisella kasvatuksella on myös pitkät perinteet. 1930-luvulla virsikirjaan lisättiin osio lasten virsille, ja 1980-luvun lopulla lapset saivat jo oman virsikirjan. Pyhäkoulut, perhekerhot ja päiväkerhot tarjoavat lapsille musiikkipainotteista varhaiskasvatusta.

Myös monet seurat ja yhdistykset tarjoavat musiikillista harrastamista niin lapsi- kuin perhemuotoisena. Suomen Musiikkikasvatusseura FiSME ry yhdistää kansallisella tasolla musiikkikasvatuksen eri toimijoita ja tarjoaa näille tietoa, koulutusta ja yhteistyömahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainväliselläkin tasolla.

Tanssillinen kasvatus

Liikuntakasvatus on kiinteä osa suomalaista varhaiskasvatusta, ja tanssi yhdistää sekä liikunnallisen että taiteellisen ilmaisun, auttaen lasta kehittymään sekä yksilönä että osana ryhmää. Tanssin tuominen osaksi liikunnan ja taiteen varhaiskasvatusta ei ole vielä kovin yleistä, mutta musiikkileikkimisen avulla lapsi oppii jo varhaisessa vaiheessa ilmaisua rytmillisen liikkumisen avulla. Musiikkileikkikoulut ovatkin suosittuja lapsiperheen harrastuksia.

Lapsen kasvaessa kouluikään tanssillisen kasvatuksen voi ottaa osaksi lapsen kasvatusta eri harrasteseurojen ja tanssituntien kautta. Päiväkodeissa ja kouluissa on myös kokeiltu positiivisin kokemuksin tanssin vaikutusta lapsen kehitykseen. Suurin tanssillisen kasvatuksen tarjonta löytyy kuitenkin tanssikouluista, jotka tarjoavat tanssiopetusta ja tanssillista kasvatusta jopa alle kouluikäisille lapsille.

Torju ripulia musiikkiopiston reissuilla

Kun tavoitteena on musiikkimaailman huippu, kuuluu ohjelmaan usein runsaasti matkustelua ja esiintymisiä myös ulkomailla. Osa matkoista saattaa suuntautua eksoottisiin kohteisiin, joissa erilaiset virukset, bakteerit ja loiset aiheuttavat helposti ripulia. Ripuli taas pilaa helposti matkasi ja esiintymisesi, joten sitä kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan! Mukaan kannattaakin pakata aikuisten ripulilääke. Lääke on tarkoitettu äkillisesti alkaneen ripulin hoitamiseen ja se auttaa normalisoimaan suolen nestetasapainoa. Lääkettä kannattaa pitää koko matkan ajan käden ulottuvilla, sillä ikävät oireet voivat alkaa yllättäen esimerkiksi ruokailun jälkeen. Kun apu on lähellä, pienenee peruuntuneiden esiintymisten riski ja samalla matkan onnistumisen mahdollisuudet paranevat merkittävästi. Älä siis anna ripulin pilata musiikkiopiston reissujasi, vaan ota reissuista kaikki mahdollinen irti matkalla kohti musiikkimaailman huippua!

Ennaltaehkäise närästys ennen tärkeää konserttia

Närästys on salakavala vaiva, joka voi pilata monet arvokkaat hetket! Jos olet esimerkiksi valmistautumassa tärkeään konserttiin - joko esiintyjänä tai yleisönä - ja kärsit usein närästyksestä, kannattaa pyrkiä varautumaan tilanteeseen jo etukäteen. Tulevan tärkeän konsertin aiheuttama jännitys voi lisätä närästyksen riskiä, etenkin jos litkit jännittyneenä runsaasti kahvia pysyäksesi hereillä konserttiin valmistautuessasi. Tuote on suunniteltu helpottamaan närästysoireita sekä happamia ikäviä röyhtäisyjä. Sen käyttäminen on helppoa ja tuotetta on helppo ottaa mukaan myös konserttiin. Kun tutustut mahdollisimman tarkasti tuotteen käyttöohjeisiin jo etukäteen, tiedät miten toimia, jos ikävät oireet alkavat juuri H-hetkellä.